Webbutveckling

Idag är det många företag och webbyråer som skriker efter webbutvecklare. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på att webben har blivit den viktigaste platsen att marknadsföra sitt företag på. Alla behöver en riktigt snygg och funktionell hemsida som lockar till sig nya kunder och besökare.

Vad är webbutveckling?

Det är många som blandar ihop webbutveckling med webbdesign. Även om många webbutvecklare kan designa en snygg hemsida så är det egentligen inte deras uppgift. En webbutvecklare programmerar hemsidan med exempelvis HTML, CSS, PHP och JavaScript och bestämmer således hur sidan ska fungera medan webbdesignern skapar en snygg webbsida utifrån dessa förutsättningar. En webbdesigner ansvarar alltså för formgivningen av sidan medan webbutvecklaren tar hand om funktionaliteten.

Om man talar om webbutveckling i vidare mening så ingår även webbdesign i begreppet, liksom systemutveckling, skapande av databaser och datasäkerhet.

Tekniker som webbutvecklaren använder sig av

  • HTML. HTML (Hyper Text Markup Language) är ett sidbeskskrivingspråk för nätet (World Wide Web) som länge har används. Med hjälp av HTML kan webbutvecklaren få hemsidan att se ut och fungera som man vill.
  • CSS. CSS är en stilmall som i stort sett alla webbutvecklare och webbdesigners använder sig av. Med hjälp av stilmallen påverkar man hemsidans utseende, till exempel färg, typsnitt, storlek på bokstäverna mm. Kort och gott bestämmer CSS hur hemsidan ska se ut.
  • PHP. PHP är ett skriptspråk som ofta används på dynamiska hemsidor. Till skillnad från CSS påverkar PHP inte själva designen utan är ett programspråk ämnat att skapa en massa funktioner som påverkar hemsidan. En webbdesigner håller aldrig på med PHP utan håller sig mest till CSS och HTML.
  • JavaScript. JavaScript är också ett programmeringsspråk som är ämnat att tillföra hemsidan flera funktioner.
  • Databaser. I en databas samlar man en mängd information, i praktiken allt som finns på din hemsida, men webbutvecklaren kan även skapa avancerade databaser som till exempel förenklar informationssökandet på hemsidan. Vanliga databaser är MYSQL och MS SQL.